ISO-Certifiering

För att säkerställa kvaliteten på Slangspecialisten arbetar vi med ISO-certifiering. Det innebär att vi utgår från ett antal grundläggande principer och standarder som tillämpas i företaget. Förutom att vi har ett strukturerat kvalitetsarbete betyder det också kortfattat att vi ser till att utgå från våra kunders behov, samt att de interna arbetssätten är kostnadseffektiva. Vi ser mycket positivt på de krav som ställs i vår bransch och vi strävar alltid mot ständig förbättring och utveckling.

Vill du läsa mer om hur vi jobbar med miljö och kvalitét?

 Här kan du ladda ner våra ISO certifikat:

ISO 14001:2015 SVENSKA

ISO 14001:2015 ENGLISH

ISO 9001:2015 SVENSKA

ISO 9001:2015 ENGLISH

Läs mer om IS0 14001

Läs mer om ISO 9001

ISO14001 & ISO9001 

Här kan du ladda ner våran Miljö- & Kvalitetspolicy:

MILJÖPOLICY

KVALITETSPOLICY  

Har du frågor gällande vår ISO certifiering?

Välkommen att kontakta mig,
Frans Juhlin
VD och ansvarig ISO certifiering