TEKNISK INFORMATION
Regler & föreskrifter

 

FDA approval

FDA (21 CFR 177.1550)
Gummivaror avsedda för upprepad användning, FDA ITEM 177.2600.


 BfR
Rekommendationer och hälsobedömningar av plast och andra höga polymerers påverkan.
USP (CLASS VI)
Biologiska reaktivitetstester, IN VIVO klass VI - 121 ° C.
ISO (10993-4)

Biologisk utvärdering av medicintekniska produkter - Del 4: Urval av tester för interaktioner med blod.

  ISO (10993-6)
Biologisk utvärdering av medicinska apparater - Del 6: Tester för lokala effekter efter implantation.

 
ISO (10993-10)
Biologisk utvärdering av medicinska apparater - Del 10: Tester för irritation och hudkänslighet.

 
3A
Sanitär standardförfarande nr 18-03 Klass I.

 

 CE (10/2011)
Plastmaterial och artiklar avsedda att komma i kontakt med livsmedel.

 

 


CE (1935/2004)
Simulant B (3% vattenlösning av ättiksyra) och Simulant Dl (50% etanol).

 
EU PHARMA (3.1.9)
Silikon-elastomer för förslutning och slang.

SLANGGUIDEN
Mer teknisk information