Swedish (Sweden) English (United Kingdom) German (Germany)

Miljö & Kvalitet

ISO-certifikat

Här kan du ladda ner våra ISO-certifikat:

SS-EN ISO 9001:2015 (PDF)

SS-EN ISO 14001:2015 (PDF)

Miljöpolicy

Slangspecialisten AB arbetar med att förse marknaden med industrislang, kopplingar samt special- och kundanpassade lösningar och vi ser ett aktivt miljöarbete som en självklarhet i vår dagliga verksamhet. 

  • Vi ska vid inköp av slangar med tillhörande komponenter, drivmedel och fordon inom ramen för vår affärside välja alternativ som är miljöanpassade, miljömärkta eller av senaste miljöklass. 
  • Vi ska aktivt arbeta med att minska vår förbrukning av fossila drivmedel kopplat till transporter genom att planera resor med målet att minska körsträckor samt ha en miljöanpassad körstil. 
  • Vi ska arbeta med en miljöanpassad rest- och avfallshantering inom företaget. 
  • Vi ska arbeta för att våra leverantörer och partners skall ha hög miljömedvetenhet. 
  • Vi ska förebygga förorening genom att underhålla och serva vår utrustning samt hantera kemikalier på ett säkert sätt och därigenom åtar vi oss att skydda miljö. 
  • Vi ska arbeta långsiktigt med vårt förbättringsarbete, där interna och externa krav och tillämplig lagstiftning och andra bindande krav som berör företagets miljöaspekter beaktas och följs.

Kvalitetspolicy

Slangspecialisten AB arbetar med att förse marknaden med industrislang, kopplingar samt special- och kundanpassade lösningar och vi ser ett aktivt kvalitetsarbete som en självklarhet i vår dagliga verksamhet. Följande värdeord skall känneteckna vår organisation och vårt kvalitetsarbete:

 

Disciplin
Vi skall arbeta disciplinerat och ansvarstagande från order till leverans , vilket gör att vi kan erbjuda rätt produkter, snabba leveranser och god service.

 

Förtroende

Vi skall förtjäna och vinna kundens förtroende genom att interna och externa krav, tillämplig lagstiftning och andra bindande krav beaktas och följs. Vi skall vara en attraktiv samarbetspartner som sätter kundens behov och önskemål i centrum.

 

Respekt

Vi skall vara en arbetsplats där respekt för varandra råder, vilket säkerställer ett gott arbetsklimat.

 

Stolthet

Vår personal skall ha god kompetens i det arbete som utförs och den utrustning som används skall ha god teknisk och miljömässig prestanda. Vi ska samarbeta med underleverantörer som uppfyller våra högt ställda kvalitetskrav och som bidrar till vårt konkurrenskraftiga utbud.

 

Tydlighet

Vi ska ha en tydlig och god kommunikation med våra kunder så att långa affärsrelationer skapas. Vi ska hålla en hög tillgänglighet för våra kunder och hantera eventuella avvikelser och reklamationer på ett sätt som förebygger problem och gör kunden nöjd.